Press "Enter" to skip to content

Як правильно будувати речення англійською?

З нашого досвіду, побудова речень англійською мовою може викликати неабиякі труднощі у початківців, та навіть спантеличувати учнів середнього та високого рівня. Українська мова дозволяє нам досить довільно змінювати члени речення місцями, не втрачаючи при цьому початкового сенсу. Англійська мова вимагає фіксованого порядку слів у реченні, адже від їхнього розташування залежить увесь зміст. Порівняймо:

Марія малює дельфіна/Дельфіна малює Марія. – зберігається однаковий сенс.

Проте речення Mary draws a dolphin є єдиним можливим варіантом перекладу цього ж речення на англійську, оскільки A dolphin draws Mary означатиме Дельфін малює Марію і викликатиме сміх.

Бажаєте вивчити англійськую у найкращих? До нового набору запрошує школа англійської мови Перший Кембриджський освітній центр, заняття проходять за зручним для вас графіком в онлайн форматі та у самому центрі Києва.

Прямий та непрямий порядок слів у реченні

Порядок слів у реченні може бути прямим (Direct word order) та непрямим (Indirect word order/Inversion)

Запам’ятати прямий порядок слів у стверджувальному реченні зовсім неважко за наступною схемою:

Підмет

Присудок

Додаток

Обставина

Kate

fed

the dog

in the morning

Clouds

have filled

the sky

since yesterday

Подібним чином застосовуємо Direct word order при утворенні заперечного речення. Саме ж заперечення відбуватиметься за допомогою частки not. Вона завжди слідує за допоміжним (to be, to do, to have) або модальним дієсловом (can, could, may, might, must, should, have to, etc.) та стоїть перед головним дієсловом, як-от:

Підмет

Допоміжне або модальне дієслово

Частка not

Головне дієслово

Додаток

Обставина

He

is

not

at school

now

My neighbour

did

not

hear

anything

that day

I

must

not

help

him

in any case

Зверніть увагу, що у неофіційному спілкуванні та листуванні скорочені isn’t, aren’t, don’t, didn’t та інші будуть доречнішими, аніж повні форми.

Поки усе здається логічним та досить простим, чи не так? Тоді розгляньмо як утворюється і коли вживається непрямий порядок слів у реченні. 

Найчастіше Indirect word order застосовується у панівній більшості питальних речень. Для побудови такого речення допоміжне або модальне дієслово передує підмету і ставиться на перше місце або ж одразу після групи питальних слів (who, what, when, where, why, how):

Питальне слово

Допоміжне або модальне дієслово

Підмет

Головне дієслово

Додаток

Обставина

Is

he

at home?

Didn’t

you

eat

my cornflakes

a week ago?

What

could

she

steal

from the store?

А ви помітили? Всупереч тому, що порядок членів заперечного та запитального речення різний, дієслова в обох випадках завжди складаються з двох частин, які ми вже згадували – це допоміжне/модальне дієслово + головне (або його ще називають кореневе) дієслово. Винятком з цього правила є лише форма дієслова to be у часах Present Simple та Past Simple. Порівняймо два речення з цими часами:

Ствердження

Заперечення

Запитання

Dan is/was handsome.

Dan isn’t/wasn’t be handsome.

Is/was Dan be handsome?

Lily has/had a handsome boyfriend.

Lily doesn’t have/didn’t have a handsome boyfriend

Does/did Lily have a handsome boyfriend?

Тепер, ознайомимось з цікавими випадками вживання Indirect word order:

 • коли ми хочемо виразити своє побажання комусь (часто зі знаком оклику) :
  • Long live the King! – Хай живе король!
  • May your family be blessed! – Хай буде благословенна ваша родина!
 • з прислівниками з радше негативним значенням never (before), hardly, scarcely, rarely, barely, seldom, no sooner, little, only коли вони розпочинають речення для більшого емоційного забарвлення. В такому випадку ми ставимо допоміжне/модальне дієслово перед підметом. Якщо присудок утворений без допоміжних дієслів, використовуємо необхідну форму дієслова to do:
  • Never before have I heard such a nonsense. – Ніколи раніше я не чув такої дурниці.
  • Hardly had I noticed Jack (noticed I Jack), he crossed the street. – Ледве я помітила Джека, як він перетнув вулицю.
 • після звороту з часткою not на початку речення:
  • Not until I started learning German did I think (thought I) French is complicated. – Поки я не почав вивчати німецьку, я вважав, що французька є складною.
 • в конструкціях there is/ there are, а також після there/here в значення обставини місця. В цьому випадку ми не потребуємо жодних допоміжних дієслів:
  • There are many ways to solve your problems. – Є багато способів розв’язати ваші проблеми.
  • There lived my dear aunt Carolina. – Там жила моя люба тітка Кароліна.
  • Here comes MikeАЛЕ  Here he comes. (Коли підметом є займенник (he), інверсія не може відбуватись).

Ось йде Майк.                Ось він іде.

 • після обставини місця та напрямку, вираженої прислівниками up, down, on, out, under, above, below :
  • Under the blanket lied a mysterious box. – Під ковдрою лежала таємнича коробка.
  • Above the roofs rose a sun. – Над дахами зійшло сонце.

Розташування додатка у реченні

Перш за все, пригадаймо що таке додаток. Додаток інформує нас на кого або на що  спрямована дія присудка. Іншими словами, додаток доповнює присудок. Зазвичай він виражений іменником або займенником. Прямий додаток відповідає на питання кого? або що? і вказує з ким або з чим відбувається певна дія:

Harry baked a croissant. – What did he bake? A croissant. 

Sandra met her cousin. – Whom did she meet? Her cousin. 

Непрямий додаток є доповненням прямого додатка. Знайти його неважко – після того, як ми визначили прямий додаток, на який була скерована певна дія, за допомогою запитань кому?, чому?, для кого?, для чого? визначаємо «додаток додатка»:

Can you send a letter to Diana? Or Can you send Diana a letter? – 1) What can you send? A letter. 2) To whom can you send a letter? To Diana.

Як бачимо, прямі й непрямі додатки можуть мінятись між собою місцями, проте в більшості випадків завжди стоять у реченні після присудка. Деякі дієслова завжди потребують прямого додатка, щоб сповна передати конкретну ідею. Такі дієслова ще називають перехідними, ось деякі з них: buy, bring, grab, give, get, praise, push, relieve, hug, feed:

He bought her flowers. – He bought

She hugged him tightly. – She hugged.

Редакція освітнього центру Cambridge.ua підготувала добірку, де ви знайдете кращі привітання з різдвом на англійській, читайте та дізнавайтеся як писати поздоровлення англійською.

Розташування обставини у реченні

Основна функція обставини – додатково характеризувати дії у реченні. Обставина поводиться «зухваліше», ніж додаток: вона може займати першу, останню, і навіть середню позицію у реченні, тобто розділяти підмет та присудок:

Unexpectedly, the phone rang. – Несподівано задзвонив телефон.

He is always skipping morning classes. – Він завжди пропускає ранкові заняття.

I have never seen a man running so funny. – Я ніколи не бачив, щоб людина бігла так кумедно.

Проте, обставину ніколи не можна вживати між присудком та додатком:

She rarely cooked rice. – She cooked rarely rice.

Якщо у реченні наявні декілька типів обставини, радимо послуговуватись наступним правилом:

Adverbial modifier of (обставина)

Manner (способу дії) – як? Яким чином?

Place (місця) – де?

Frequency (частоти) – як часто?

Time (часу) – коли?

Purpose (мети) – з якою метою?

Nancy ran

cheerfully

downstairs

regularly

at 6 o’clock in the evening*

to meet her friend.

*коли ми позначаємо час, спочатку вказуємо конкретну годину (якщо вона нам відома), а потім вже частину дня.

Ще декілька цікавих особливостей різних типів обставини:

 • Обставина частоти ніколи не стоїть перед допоміжними дієсловами:
  • She doesn’t often fool around. – She often doesn’t fool around.
 • Обставина точки зору часто стоїть на початку речення і відділяється комами:
  • Certainly, the new Taylor Swift’s song is my favourite one.
 • Такі прислівники обставини міри та ступеня як quite, really, very здебільшого займають середню позицію у реченні, тоді як a lot та a bit – кінцеву:
  • I am quite disappointed by your behaviour.
  • He would help me a bit
 • Коли ми хочемо наголосити на часовому проміжку, ми виносимо прислівник обставини часу з кінця речення на першу позицію:
  • The day after tomorrow, I will be lying on the beach.

Розташування означення у реченні

Означення у нашому списку є last but not the least. Речення може існувати й без описових елементів, але тоді ми позбавляємо його будь-яких барв. Найчастіше означення, виражене прикметником, іменником, кількісним числівником чи займенником, займає позицію перед словом, яке описує:

I wish I could wear the maroon trench I saw in the mall. – Мені б хотілося носити темно-бордовий тренч, який я побачила у торговому центрі.

Gina has been dreaming about this country house for years. – Джина роками мріяла про цей заміський будинок.

The bride should have fifteen roses in her bouquet.  – У букеті нареченої повинно бути п’ятнадцять троянд.

Іноді означення займає позицію після описуваного ним предмета, наприклад, коли воно характеризує неозначені займенники (some/every/no/any…body/one/thing):

I guess Mary met someone nice. – Здається, Мері зустріла когось хорошого.

The professor saw no one willing to answer. – Викладач не побачив жодного охочого відповісти.

Is anything sweet to eat? – Є щось солодке?

Як і у випадку з обставиною, означення також любить упорядкування. Наступна схема може стати чудовим тренуванням, а також підказкою у випадку, коли сумніваєтесь як розмістити означення у реченні:

Determiner (артикль)

Opinion (власне враження)

Size

(розмір)

Age

(вік)

Shape

(форма)

Colour

(колір)

Origin

(походження)

Material

(матеріал)

Purpose

(призначення)

Noun

(іменник)

A

charming

little

new

strapless

violet

Italian

satin

cocktail

dress

The

old-fashioned

grey

leather

gardening

boots

A

huge

loose

snow-white

cotton

shirt

Обставина чи означення?

Іноді ці другорядні члени речення можуть заплутати, тож пропонуємо порівняти два речення:

I attend a yearly party in two days. – Я відвідую щорічну вечірку через два дні.

I attend this party yearly. – Я відвідую цю вечірку щороку.

Ці речення дуже подібні, але в першому випадку слово yearly вжите як означення – щорічна (вечірка), а в другому – обставина частоти – щороку.

Рекомендуємо трохи полегшити собі задачу і вивчити деякі прикметники, які можуть вживатись лише у ролі означення: bodily, brotherly, chilly, comely, cowardly, curly, deadly, earthly, friendly, likely, lonely, lovely, oily, smelly, woolly, worldly та спробувати скласти з ними власні приклади. Ми придумали такі:

Jane seems to be a friendly girl. 

Have you seen that smelly cat? – I’ve seen only a woolly one.

Можливо, у вас вже є креативніші варіанти?

Висновок

Тепер, коли ви ознайомились з організацією членів англійського речення, ви на одну сходинку стали ближче до омріяного рівня. А якщо бажаєте дізнатись ще більше tricks and secrets – ласкаво просимо записатись на ретельно підібраний курс нашої школи саме для вас, і пам’ятайте – practice makes perfect!

Новини партнерів

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі